Home

Mijn naam is Petra van der Made. Ik schilder al mijn hele leven en ik beleef het schilderen zoals Simon Vestdijk zo mooi omschrijft in een van zijn gedichten:

“De kunstenaar ondergaat niet de droom, maar schept hem. In plaats van stroomafwaarts met de droom te leven zoals de dromende doorsneemens doet, zoekt hij het brongebied op, waaruit droom en kunst beide gespijzigd worden”.

Droom even met me mee