Eerste expositie van KUNSTaandenRIJN in restaurant “De Vrienden”

KUNSTaandenRIJN verzorgt tot 31 april 2016 een expositie van schilderijen, sculpturen en keramiek in restaurant “De Vrienden”, Uranusstraat 500 in Alphen aan den Rijn. Tijdens deze eerste expositie van KUNSTaandenRIJN tonen Bert Verboon (beeldhouwer), Abraham Schildkamp (keramist) en Petra van der Made (beeldend kunstenaar) recent werk.

KUNSTaandenRIJN is een initiatief van eerdere genoemde kunstenaars, die uit idealistische motievenals doel gesteld hebben om kunstenaars de mogelijkheid te bieden zonder kosten te exposeren, hun werk te verkopen en/of te verhuren. Door het wegvallen van subsidies vanuit de gemeente wordt het steeds moeilijker voor kunstenaars om hun werk te kunnen laten zien. KUNSTaandenRIJN nam het initiatief om te zoeken naar alternatieven. KUNSTaandenRIJN werkt geheel pro deo om hun doel te verwezenlijken. Meer informatie: Facebook of kunstaandenrijn@gmail.com

Aankondiging Expositie